Virksomhedsordning

Medarbejdernes ve og vel er altafgørende for virksomheden.

Virksomhedsordning - Professionel massage på jobbet

Hermed en kort information om muligheden for fysiurgisk massage til medarbejderne i jeres virksomhed.

Hvilken type massage – Sundhed og trivsel

Fysiurgisk massage er en professionel massageform, hvor grundlaget er kroppens anatomi og fysiologi. Massagen kan anvendes til genoptræning og opbygning af tabt muskelstyrke eller behandling af egentlige skader, så som problemer med musearm, ryglidelser, spændingshovedpine, infiltrationer m.v.

Samtidigt har behandlingen generelt en afspændende og afstressende virkning, hvilket på alle måder kan give gode resultater.
Det kan nævnes, at 41 % af alt sygefravær i Danmark er betinget af muskulære sygdomme.
Blot få behandlinger har dermed en positiv indvirkning på den enkeltes velbefindende, energi og funktion i arbejdsdagen, og dermed afgørende betydning for fysisk og psykisk velvære samt præstationsevne. Trivslen kan ligeledes forbedres.
Vore erfaringer viser, at behandling af medarbejderne bestemt kan have en gavnlig effekt, bl.a. ved reduktion i sygefravær.

På denne baggrund kan det også være værd for jer at give mulighed for fysiurgisk massage i jobbet.

Hvilken type virksomhedsordning ?
Hver virksomhed har særlige intentioner og behov for de ansatte.

Da sundhedsudgifter, til at helbrede de ansatte, er fuldt fradragsberettigede er der nu flere virksomheder, der kan se fordelene i at betale behandlingen 100 %, og stille lokale til rådighed i arbejdstiden.

Andre vælger at lade medarbejderne betale 50 % af udgifterne, og i nogle tilfælde betaler medarbejderne selv hele udgiften til massør-behandlingen, da behandlingen sker i arbejdstiden.

Vi kommer gerne på et uforpligtende besøg hos jer for at drøfte, hvilken ordning, der er optimal med hensyn til tidspunkter, omfang m.v.

Jeg er meget fleksibel, hvad angår den enkelte virksomheds behov og arbejdstider, og det skulle glæde mig, om jeg kunne tage jeres tid en ½ dag, til nogle gratis prøve-behandlinger efter nærmere aftale.